Kungsvägen 5
633 40 Eskilstuna


Telefon: 016-12 64 55
Mobil: 070-37 00 185


bjorn@camitz.net

Presentation

Referenser

Björn Camitz har lång erfarenhet från omfattande strukturförändringar inom i första hand stålindustri och försvarsindustri.

Björn arbetade som personalchef i Degerfors Jernverk vid den stålstrukturering inom rostfri tillverkning som genomfördes under åren 1976-1987 inom dåvarande Uddeholm AB, Nyby Uddehom AB, Avesta AB.

Vid den omstrukturering som genomfördes 1990/91 i delar av svensk försvarsindustri genom FFV Ordnance ombildning och fusion med dåvarande AB Bofors till det nybildade Bofors AB arbetad Björn under åren 1989 till 1998 som Personaldirektör i såväl FFV Ordnance som i den då från 1991 nybildade koncernen Bofors AB.

Björn har sedan 1998 varit verksam som personaldirektör inom affärsområde Sandvik Materials Technology AB (tidigare AB Sandvik Steel) och det senaste året före pension som personaldirektör för Sandvik AB, Sverige.