Kungsvägen 5
633 40 Eskilstuna


Telefon: 016-12 64 55
Mobil: 070-37 00 185


bjorn@camitz.net

Presentation

Referenser

Björn Camitz, tidigare personaldirektör inom bland annat Sandvik AB Sverige, har etablerat sig som konsult med företaget Björn Camitz Consulting AB.

Affärsinriktning

Att erbjuda kvalificerat stöd till chefer och ledningar vid genomförande av verksamhets och bemanningsförändringar i företag och organisationer med huvudinriktning mot ”Human Resources” (HR). Privata företag och organisationer såväl som offentliga.

Målgrupp

Företag och organisationer stadd i förändring eller lönsamhetskris där omfattande åtgärder av varierande slag är nödvändiga.

Företag med behov/ krav på förändrad arbetsinriktning mot en mer affärsstödjande och målinriktad HR-verksamhet.

Enskilda medarbetare i företaget som i sin yrkesroll är i behov av en personlig samtalspartner i formen av ex. Coaching eller Mentor

Exempel på uppdrag

  • Rådgivare eller handläggare vid genomförande av organisationsanalyser.
  • Källa för erfarenhet- och kompetensöverföring i förhandlingar vid större organisationsändringar.
  • Stöd under omorganisationer genom såväl förhandlingsstrategiska som förhandlingstaktiska överväganden. Förhandlingsstöd vid neddragningar av personalstyrkan.
  • Stöd vid utveckling av HR-funktioner.
  • Facilitator vid organisationsutveckling.
  • Oberoende utlåtande (second opinion) vid rekrytering och sluturval av nyckelpersoner. Oberoende utlåtande (second opinion) vid förvärv (Due Diligence) av management och HR-funktioner. Frågor som ligger nära värderingar av företag vid uppköp eller vid försäljning.
  • "Executive Coaching" till enskilda medlemmar i ledningsgrupper eller individer som behöver stöd, guidning, hjälp till nya tankespår eller stöd vid konflikthantering.

 

Björn är inom ramen för Björn Camitz Consulting AB associerad till HR Pensionstjänst, Mercuri Urval Consultants AB och European Advisory Group samt medlem i TRR Advisory Board (Trygghetsrådet) .